فضای بک آپ

(انتخاب گروه دیگر)

پلان 1
پلان 2
پلان 3
پلان 4
پلان 5
پلان 6
پلان 7
پلان 1
فضاء
20 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
8,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت
پلان 2
فضاء
30 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
10,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت
پلان 3
فضاء
40 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
15,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت
پلان 4
فضاء
50 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
20,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت
پلان 5
فضاء
80 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
35,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت
پلان 6
فضاء
100 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
45,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت
پلان 7
فضاء
200 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
اف تی پی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آنتی ویروس
دارد
دسترسی به SSH
دارد
80,000تومان
ماهانه
قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت


Powered by WHMCompleteSolution