نمایندگی هاست لینوکس حرفه ای

(انتخاب گروه دیگر)

10 گیگابایت فضا
15 گیگابایت فضا
20 گیگابایت فضا
25 گیگابایت فضا
30 گیگابایت فضا
35 گیگابایت فضا
40 گیگابایت فضا
45 گیگابایت فضا
50 گیگابایت فضا
10 گیگابایت فضا (3 موجود است)
سایت قابل میزبانی
10 عدد
21,000تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
15 گیگابایت فضا (3 موجود است)
سایت قابل میزبانی
13 عدد
31,800تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
20 گیگابایت فضا (3 موجود است)
سایت قابل میزبانی
17 عدد
دامنه رایگان
ir.
42,200تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
25 گیگابایت فضا (2 موجود است)
سایت قابل میزبانی
22 عدد
دامنه رایگان
ir.
51,600تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
30 گیگابایت فضا (1 موجود است)
سایت قابل میزبانی
25 عدد
دامنه رایگان
ir.
61,300تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
35 گیگابایت فضا (1 موجود است)
سایت قابل میزبانی
29 عدد
دامنه رایگان
ir.
73,500تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
40 گیگابایت فضا (2 موجود است)
سایت قابل میزبانی
34 عدد
دامنه رایگان
ir.
82,300تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
45 گیگابایت فضا (2 موجود است)
سایت قابل میزبانی
40 عدد
دامنه رایگان
ir.
94,600تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
قابل ارتقا به سرویس های بالاتر
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت
50 گیگابایت فضا (2 موجود است)
سایت قابل میزبانی
50 عدد
دامنه رایگان
ir.
105,000تومان
ماهانه
پهنای باند/نامحدود
نامحدود - SubDomain , Ftp ,MySql
اکانت ایمیل/نامحدود
کنترل پنل/دایرکت ادمین
ورژن های 5.4 و 5.5 PHP/قابل تغییر از تنظیمات دامنه
دارای آنتی ویروس ، آنتی دیداس ، فایروال
دی ان اس اختصاصی
تحویل آنی بعد از پرداخت


Powered by WHMCompleteSolution