فضای بک آپ

پلان 1

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 20 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH
پلان 2

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 30 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH
پلان 3

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 40 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH
پلان 4

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 50 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH
پلان 5

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 80 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH
پلان 6

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 100 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH
پلان 7

قابل ارتقاء
تحویل آنی بعد از پرداخت

 • 200 گیگابایت فضاء
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اف تی پی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد دسترسی به SSH

Powered by WHMCompleteSolution